clock forward آینده

طلا (فلزات) و شاخص های آتی. آینده موفق که شامل دارایی مانند ارز، کالا، و شاخص های سهام جهانی نیز نقدینگی برتر فراهم می کند. طلا اغلب به عنوان \"پناهگاه\" است که سرمایه گذاران در زمان بحران اقتصادی و شاخص معاملات آتی سهام برای اجرای بیشتر به عملکرد ما و تنوع دارایی اضافه می کند اشاره شده است. در Alianne مدیریت دارایی ما همچنان به افزایش محصولات پیشنهادی ما هستند و همیشه به دنبال اضافه کردن دارایی های بیشتری که به خوبی انجام با همبستگی کم خطر.